BA FOR BANK – giải pháp thông minh cho ngành Ngân hàng

  • 16 giờ học thực chiến
  • 3.500.0005.000.000

Khóa học Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

  • 2 buổi/tuần - Online qua zoom
  • 12.600.00016.800.000

Khóa học AI/ML/DL – 120h Expert – Chatbot OCR eKYC GAN

  • 120 giờ - 40 buổi
  • 5.625.0007.500.000
Tư vấn miễn phí