Trịnh Tuấn Đạt

Giảng viên môn công nghệ phần mềm, trường CNTT&TT Đại Học Bách Khoa HN

Metan Việt Nam

Giảng viên môn công nghệ phần mềm, trường CNTT&TT Đại Học Bách Khoa HN

Xem thêm »
DATA ANALYTICS - COMPUTER SCIENCE

Khóa học giảng dạy

Data Analytics with Python

Đỗ Văn Cường

Giảng viên khoa Toán Ứng Dụng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giảng viên khoa Toán Ứng Dụng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Xem thêm »
DATA ANALYTICS - Phân tích thống kê với R

Khóa học giảng dạy

Data Analytics - Phân tích thống kê với R

Nguyễn Danh Tú

Giảng viên Viện Toán ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên Viện Toán ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Xem thêm »
Data Analytic - Excel

Khóa học giảng dạy

Data Analytic - Excel

Phạm Thị Xuân Lộc

Senior BA tại Khối công nghệ

Ngân hàng MSB

Senior BA tại Khối công nghệ

Xem thêm »
Business Analyst - Banking

Khóa học giảng dạy

Business Analyst For Banking

Nguyễn Trọng Hoàng Việt

CEO

Công ty Cổ phần Techainer

AI Advanced - Computer Vision

Khóa học giảng dạy

AI.CV

Phan Hải Hằng

Senior Business Analyst

Tập đoàn BRG

Senior Business Analyst

Xem thêm »
Business Analyst

Khóa học giảng dạy

ITBA

Nguyễn Xuân Nhật

Leader AI

FPT Software

Leader AI

Xem thêm »
AI Advanced - Computer Vision

Khóa học giảng dạy

AI.CV

Phạm Văn Toàn

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển

Tập đoàn Sun Asterisk

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển

Xem thêm »
AI Advanced - Computer Vision

Khóa học giảng dạy

AI.CV

Nguyễn Thị Thu

BA Leader

Công ty Công nghệ thông tin VNPT

BA Leader

Xem thêm »
Business Analyst

Khóa học giảng dạy

ITBA

Nguyễn Công Nhân

Project Manager

Project Manager

Xem thêm »
Data Engineer

Khóa học giảng dạy

DE.SQL
Nâng cấp kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người đi làm cùng chúng tôi ngay hôm nay.
Tư vấn miễn phí