Junior A: 24 giờ trở thành Data Analyst thành thạo Power BI

Khoá học phân tích dữ liệu với Power BI đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu, kết hợp phân tích kinh doanh, hệ thống báo cáo,… từ đó học viên của Cole trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu với các thông tin đã tổng hợp và đưa ra quyết định cuối để tiến hành tạo một chiến dịch phát triển hiệu quả

Những điều bạn có thể làm sau 24h học tại Cole

 • Biết cách thiết kế các Datal Model với Power BI; tạo nền tảng cho những phân tích sau đó. 
 • Thành thạo kỹ năng power query phục vụ quá trình tiền xử lý dữ liệu; chuẩn hóa dữ liệu một cách nhanh chóng
 • Nắm được tư duy phân tích; sử dụng lập trình DAX để khai thác những thông tin hữu ích từ dũ liệu
 • Thiết kế được báo cáo tương tác trên Power BI. Tất cả dữ liệu nằm trên một màn hình duy nhất và có thể xem các số liệu cụ thể bằng cách lấy một phần chỉ số, đi sâu vào và kiểm tra chi tiết.
 • Sau khóa học có thể đủ kiến thức để xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu tự động với Power BI ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh tế, bán lẻ,,…
 • Học viên nắm được quy trình làm phân tích dữ liệu trong các công ty lớn như ngân hàng, công nghệ,…

Những lợi ích đặc biệt khi tham gia khóa học DA Executive tại Cole

 • Thực hành: Vừa học vừa thực hành áp dụng trực tiếp vào các case study xuyên suốt các buổi học cùng giảng viên.
 • Hỗ trợ học tập: Học viên sẽ được các bạn trợ giảng hỗ trợ nhắc nhở tham gia các buổi học, thông báo bài tập và giải đáp các thắc mắc.
 • Chương trình học hiệu quả: Nội dung học phù hợp với nhu cầu học viên, kiến thức áp dụng vào thực tế và học xong có thể làm đi nghề. 

Những ai phù hợp với khóa học 

 • Sinh viên, người mới bắt đầu hoặc định hướng làm vị trí Data Analyst/BI Analyst có nhu cầu tham gia khóa học Power BI uy tín.
 • Các bạn học nhóm ngành kinh tế, muốn theo đuổi ngành dữ liệu nghiêm túc.
 • Người phân tích dữ liệu hoặc lập báo cáo nhưng không biết gì về SQL, R, Python.
 • Trợ lý giám đốc tại các công ty thường xuyên phải lập báo cáo tổng hợp.
 • Người lập báo cáo phân tích kinh doanh (Sale), Marketing, sản xuất, tồn kho, tài chính, nhân sự…
 • Học viên đã kết thúc khóa học Data Analysis Level A mong muốn học nâng cao để đi làm nghề phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

Yêu cầu trước khi tham gia     

 • Học viên có kiến thức khá về Excel, sử dụng tốt các hàm Excel để có thể tham gia khóa học Power BI mà không bị lấn cấn,
 • Khuyến khích học viên đã có kiến thức cơ bản về lập trình VBA trong Excel,
 • Học viên đã có kiến thức cơ bản về vẽ biểu đồ và dùng Pivot Table trong Excel,

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho người học hiểu rõ về cách xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu với Power BI, triển khai các dịch vụ Power BI.
 • Biết cách kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn – cách xử lý chuẩn hóa dữ liệu trên Power Query.
 • Hướng dẫn cách sử dụng hàm Dax cơ bản – nâng cao để tạo các Measure tính toán (phục vụ cách lấy số liệu tính toán).
 • Biết cách lên dashboard, trực quan hóa dữ liệu và Xây dựng báo cáo tương tác tự động.
 • Chia sẻ kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu trong ngân hàng và các công ty công nghệ lớn.

Lộ trình Khóa học phân tích dữ liệu với Power BI chuyên nghiệp

>> Khóa học phân tích dữ liệu từ A-Z tổng hợp 5 khóa học từ cơ bản đến nâng cao từ Cole

Chương trình học

• Tổng quan về Power BI
• Kết nối nguồn dữ liệu vào Power BI
• Xây dựng Dashboard đơn giản trên Power BI
• Giới thiệu Power BI Service

• Tổng quan về Power Query
• Giới thiệu các chức năng cơ bản trong Power Query
• Giới thiệu cơ bản về M trong Power Query
• Bài tập thực hành

• Khái niệm về Data Model và lược đồ dữ liệu
• Data Model trong Power BI
• Thực hành liên kết dữ liệu trong Power BI Desktop
• Case Study AW2017 Database

• Hiển thị và trực quan hóa dữ liệu
• Bài tập thực hành 1
• 15 quy tắc để xây dựng dashboard chuẩn
• Bài tập thực hành 2

• Tổng quan về DAX
• Giới thiệu về Calculated Measure, Calculated Column, Calculate Table
• Ví dụ về các hàm cơ bản
• Bài tập thực hành

• Các Iterator Functions
• Các hàm Time Intelligence
• Hàm Userelationship
• Hàm Summarize

• Thống kê tổng hợp
• Xác định outlier với visual trong Power BI
• Time series analysis
• Sử dụng Advanced visual trong Power BI

• Chỉnh sửa Report interactions
• Thêm Drillthrough cho visual
• Tạo, liên kết với các Bookmark trong Report
• Sử dụng “What-If” parameter
• Thực hành tạo 1 báo cáo Interactive Dashboard

• Bài trắc nghiệm cá nhân cuối khóa
• Ứng dụng và thực hành vào bài Capstone Project
• Gợi ý/ Chữa bài Capstone Project
• Hướng dẫn phần Xây dựng Interactive Dashboard

• Chữa bài tâp
• Nhận xét, chữa Project cuối khóa
• Tổng kết nội dung chương trình học

• Tổng quan về Power BI
• Kết nối nguồn dữ liệu vào Power BI
• Xây dựng Dashboard đơn giản trên Power BI
• Giới thiệu Power BI Service

• Tổng quan về Power Query
• Giới thiệu các chức năng cơ bản trong Power Query
• Giới thiệu cơ bản về M trong Power Query
• Bài tập thực hành

• Khái niệm về Data Model và lược đồ dữ liệu
• Data Model trong Power BI
• Thực hành liên kết dữ liệu trong Power BI Desktop
• Case Study AW2017 Database

• Hiển thị và trực quan hóa dữ liệu
• Bài tập thực hành 1
• 15 quy tắc để xây dựng dashboard chuẩn
• Bài tập thực hành 2

• Tổng quan về DAX
• Giới thiệu về Calculated Measure, Calculated Column, Calculate Table
• Ví dụ về các hàm cơ bản
• Bài tập thực hành

• Các Iterator Functions
• Các hàm Time Intelligence
• Hàm Userelationship
• Hàm Summarize

• Thống kê tổng hợp
• Xác định outlier với visual trong Power BI
• Time series analysis
• Sử dụng Advanced visual trong Power BI

• Chỉnh sửa Report interactions
• Thêm Drillthrough cho visual
• Tạo, liên kết với các Bookmark trong Report
• Sử dụng “What-If” parameter
• Thực hành tạo 1 báo cáo Interactive Dashboard

• Bài trắc nghiệm cá nhân cuối khóa
• Ứng dụng và thực hành vào bài Capstone Project
• Gợi ý/ Chữa bài Capstone Project
• Hướng dẫn phần Xây dựng Interactive Dashboard

• Chữa bài tâp
• Nhận xét, chữa Project cuối khóa
• Tổng kết nội dung chương trình học

Lộ trình học

• Tổng quan về Power BI
• Kết nối nguồn dữ liệu vào Power BI
• Xây dựng Dashboard đơn giản trên Power BI
• Giới thiệu Power BI Service

• Tổng quan về Power Query
• Giới thiệu các chức năng cơ bản trong Power Query
• Giới thiệu cơ bản về M trong Power Query
• Bài tập thực hành

• Khái niệm về Data Model và lược đồ dữ liệu
• Data Model trong Power BI
• Thực hành liên kết dữ liệu trong Power BI Desktop
• Case Study AW2017 Database

• Hiển thị và trực quan hóa dữ liệu
• Bài tập thực hành 1
• 15 quy tắc để xây dựng dashboard chuẩn
• Bài tập thực hành 2

• Tổng quan về DAX
• Giới thiệu về Calculated Measure, Calculated Column, Calculate Table
• Ví dụ về các hàm cơ bản
• Bài tập thực hành

• Các Iterator Functions
• Các hàm Time Intelligence
• Hàm Userelationship
• Hàm Summarize

• Thống kê tổng hợp
• Xác định outlier với visual trong Power BI
• Time series analysis
• Sử dụng Advanced visual trong Power BI

• Chỉnh sửa Report interactions
• Thêm Drillthrough cho visual
• Tạo, liên kết với các Bookmark trong Report
• Sử dụng “What-If” parameter
• Thực hành tạo 1 báo cáo Interactive Dashboard

• Bài trắc nghiệm cá nhân cuối khóa
• Ứng dụng và thực hành vào bài Capstone Project
• Gợi ý/ Chữa bài Capstone Project
• Hướng dẫn phần Xây dựng Interactive Dashboard

• Chữa bài tâp
• Nhận xét, chữa Project cuối khóa
• Tổng kết nội dung chương trình học

• Tổng quan về Power BI
• Kết nối nguồn dữ liệu vào Power BI
• Xây dựng Dashboard đơn giản trên Power BI
• Giới thiệu Power BI Service

• Tổng quan về Power Query
• Giới thiệu các chức năng cơ bản trong Power Query
• Giới thiệu cơ bản về M trong Power Query
• Bài tập thực hành

• Khái niệm về Data Model và lược đồ dữ liệu
• Data Model trong Power BI
• Thực hành liên kết dữ liệu trong Power BI Desktop
• Case Study AW2017 Database

• Hiển thị và trực quan hóa dữ liệu
• Bài tập thực hành 1
• 15 quy tắc để xây dựng dashboard chuẩn
• Bài tập thực hành 2

• Tổng quan về DAX
• Giới thiệu về Calculated Measure, Calculated Column, Calculate Table
• Ví dụ về các hàm cơ bản
• Bài tập thực hành

• Các Iterator Functions
• Các hàm Time Intelligence
• Hàm Userelationship
• Hàm Summarize

• Thống kê tổng hợp
• Xác định outlier với visual trong Power BI
• Time series analysis
• Sử dụng Advanced visual trong Power BI

• Chỉnh sửa Report interactions
• Thêm Drillthrough cho visual
• Tạo, liên kết với các Bookmark trong Report
• Sử dụng “What-If” parameter
• Thực hành tạo 1 báo cáo Interactive Dashboard

• Bài trắc nghiệm cá nhân cuối khóa
• Ứng dụng và thực hành vào bài Capstone Project
• Gợi ý/ Chữa bài Capstone Project
• Hướng dẫn phần Xây dựng Interactive Dashboard

• Chữa bài tâp
• Nhận xét, chữa Project cuối khóa
• Tổng kết nội dung chương trình học

Hình thức học

Online qua Zoom

Thời lượng

10 buổi (20h học)

Nguyễn Phương Nam

Senior Data Analyst tại Techcombank

 • Đã đào tạo thành công +250 học viên đã và đang theo nghề Data Analyst nhờ giảng dạy theo khóa học data analysis cole bài bản
 • Nhà coaching/giảng dạy và đào tạo phòng ban của nhiều doanh nghiệp ứng dụng công cụ Power BI
 • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analysis.
 • Từng làm Data Analyst tại Topica, và các ngân hàng lớn, công cụ thanh toán như VCCORP và MBBank.

Dự án thực tế

Bài tập xuất sắc K1

Học viên: Lăng Trung Lợi

Báo cáo kinh doanh

Báo cáo kinh doanh

Báo cáo kinh doanh

Bài tập xuất sắc K2

Học viên: Bùi Thị Thu Trang

Báo cáo nhân sự

Báo cáo nhân sự

Báo cáo nhân sự

Bài tập xuất sắc K3

Học viên: Nguyễn Anh Tú

Báo cáo phân tích trường học

Báo cáo trường học

Báo cáo trường học

 • Ngày khai giảng

  : Liên tục hàng tháng
 • Thời lượng

  : 24 giờ học

Học phí

3.600.000
4.000.000

Thanh toán học phí trước ngày

(*) Áp dụng trả góp bằng thẻ tín dụng

 • Ngày khai giảng

  : Liên tục hàng tháng
 • Thời lượng

  : 24 giờ học

Học phí

3.600.000
4.000.000

Thanh toán học phí trước ngày

(*) Áp dụng trả góp bằng thẻ tín dụng

Tư vấn miễn phí