TẤT CẢ KHOÁ HỌC

KHÓA HỌC BA - PM

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC SYLLABUS HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
ITBA Download 5.500.000 ĐĂNG KÝ
BA.Bank Download 3.500.000 ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC DATA

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC SYLLABUS HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
DA.EXECL Download 3.600.000 ĐĂNG KÝ
DA.PB Download 3.600.000 ĐĂNG KÝ
DA.SQL Download 3.600.000 ĐĂNG KÝ
DA.PYTHON Download 5.625.000 ĐĂNG KÝ
DA.R Download 5.625.000 ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC AI/ML/DL

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC SYLLABUS HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
AI/ML/DL Foundation Download 5.625.000 ĐĂNG KÝ
AI Advanced - Computer Vision Download 6.750.000 ĐĂNG KÝ
AI Natural Language Processing Download 6.490.000 ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC DE

Khác

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC SYLLABUS HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Chứng khoán Download ĐĂNG KÝ
Chuyển Đổi Số Download ĐĂNG KÝ
Nâng cấp kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người đi làm cùng chúng tôi ngay hôm nay.
Tư vấn miễn phí