Data

Phân tích sự khác biệt giữa UML và BPMN
Phân tích sự khác biệt giữa UML và BPMN
Business Analysis
admin01
13-04-2024

Sự khác biệt giữa UML và BPMN là điều mà các business analyst và engineers hiểu rõ trong mô hình hóa quy trình. Bài viết dưới đây sẽ giúp...

Chi tiết về Sprint Planning Checklist cho người mới
Chi tiết về Sprint Planning Checklist cho người mới
Business Analysis
admin01
12-04-2024

Sprint Planning Checklist là một công cụ hữu ích nếu được áp dụng ở cấp độ vận hành, giúp giảm tải áp lực của bạn và giúp bạn có...

Tổng quan về COTS – Commercial-Off-The-Shelf
Tổng quan về COTS – Commercial-Off-The-Shelf
Business Analysis
admin01
11-04-2024

COTS là gì? Khi đánh giá thiết bị để sử dụng trong một ứng dụng, khách hàng thường có sự lựa chọn giữa các sản phẩm thương mại (tiêu...

Agile và Scrum: đâu là điểm khác biệt?
Agile và Scrum: đâu là điểm khác biệt?
Business Analysis
admin01
10-04-2024

Agile và Scrum là hai trong số những cách tiếp cận phổ biến nhất cho các loại dự án phát triển phần mềm. Bài viết dưới đây của Cole...

Scrumban là gì? Cách hoạt động của quy trình Scrumban trong phát triển phần mềm
Scrumban là gì? Cách hoạt động của quy trình Scrumban trong phát triển phần mềm
Business Analysis
admin01
09-04-2024

Scrumban là gì? là một cách tiếp cận lý tưởng cho các developer phân phối và phát triển phần mềm. Chắt lọc từ ưu điểm của Scrum và Kanban,...

Nghiên cứu khả thi – Feasibility Study trong project management
Nghiên cứu khả thi – Feasibility Study trong project management
Business Analysis
admin01
08-04-2024

Nghiên cứu khả thi - Feasibility Study là điều bắt buộc cần có trước khi bắt đầu một dự án phức tạp, quy mô lớn và có tác động...

Tableau Public là gì? Lợi ích khi sử dụng Tableau Public
Tableau Public là gì? Lợi ích khi sử dụng Tableau Public
Business Analysis
admin01
07-04-2024

Tableau Public là nền tảng giúp việc phát triển các kỹ năng làm việc với dữ liệu trở nên dễ dàng với kho lưu trữ data visualizations lớn nhất...

Tổng quan về quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ
Tổng quan về quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ
Business Analysis
admin01
06-04-2024

Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ tạo điều kiện phân tích hệ thống liên tục và tái cấu trúc các quy trình hiện có, giúp doanh...

.NET là gì? Tổng quan về các thành phần của .NET
.NET là gì? Tổng quan về các thành phần của .NET
Business Analysis
admin01
05-04-2024

.NET là gì? .NET được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển phần mềm bằng cách cung cấp mô hình lập trình nhất quán và một bộ...

Tổng quan về wireframe – Ý nghĩa & Phân loại
Tổng quan về wireframe – Ý nghĩa & Phân loại
Business Analysis
admin01
04-04-2024

Wireframe giống với một ngôi nhà trên bản vẽ kiến trúc khi chưa trở thành sự vật cụ thể. Chúng phác thảo cấu trúc và chức năng của sản phẩm...

Nâng cấp kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người đi làm cùng chúng tôi ngay hôm nay.
Tư vấn miễn phí